Google Übersetzer benutzen

Deutsch: Die Anleitung gibt es in folgenden Sprachen: Deutsch, Türkisch, Bulgarisch, Polnisch, Englisch. Scrollen Sie einfach nach unten.

Türk: Talimatlar aşağıdaki dillerde mevcuttur: Almanca, Türkçe, Bulgarca, Lehçe, İngilizce. Sadece aşağı kaydırın.

български: Инструкциите са достъпни на следните езици: Немски, турски, български, полски, английски. Просто превъртете надолу.

• Polskie: Instrukcje są dostępne w następujących językach: Niemiecki, turecki, bułgarski, polski, angielski. Po prostu przewiń w dół.

English: The instructions are available in the following languages: German, Turkish, Bulgarian, Polish, English. Just scroll down.